Vrijwilligers

Hoewel onze bewoners in het dagdagelijkse leven ondersteund worden door enthousiaste medewerkers, doen we graag beroep op vrijwilligers voor die extraatjes die het leven meer kleur geven.

Vrijwilligers bieden op verschillende manieren ondersteuning in Verburght
De meeste vrijwilligers steken een handje toe bij het begeleiden van dagbestedings- of vrijetijdsactiviteiten. Samen met een of meerdere begeleiders ondersteunen ze een groepje bewoners bij een uitstap. Bijvoorbeeld een museumbezoek, een dag in een pret- of dierenpark, iets gaan eten op restaurant, een wandeling, een sportieve activiteit, het bakken van lekkere cakes, het maken van een kleurrijk bloemstukje,…

Ze duwen een rolwagen, bieden hulp bij kleine zorgtaken (bv. trui aan- of uittrekken, zonnecrème smeren, …) en zijn er vooral om samen met de bewoners ervaringen te delen en te genieten van de fijne activiteiten!

Enkele vrijwilligers onderhouden nauwere contacten met één bepaalde bewoner. Zij engageren zich om écht deel uit te maken van het netwerk van deze persoon, om er samen op uit te trekken, om zorgtaken voor die ene bewoner op te nemen, om hem of haar een luisterend oor te bieden.

Naar de toekomst toe zouden we ook graag wat vaker beroep doen op vrijwilligers voor logistieke taken. Bijvoorbeeld een handje toesteken bij het onderhouden van onze tuin, naamlabels in nieuwe kledij naaien,…

Werving van vrijwilligers
Waar we ons vroeger bij het opmaken van vrijwilligersvacatures vooral richtten op de vraag wat een vrijwilliger voor onze bewoners kon betekenen, gaan we nu eveneens na op welke manier vrijwilligerswerk in Verburght verrijkend kan zijn voor de vrijwilliger in kwestie.

Deze meerwaarde situeert zich op heel wat gebieden; zo deed een jongeman enkele dagen vrijwilligerswerk om kennis te maken met onze doelgroep vooraleer hij aan de studie voor opvoedkundige begon, een dame die zeer graag bloemen schikte kwam met plezier haar expertise delen tijdens een bloemschikactiviteit, een studente logopedie engageerde zich tussen twee semesters door en stak zo heel wat praktische informatie op.

We bereiken potentiële vrijwilligers via meerdere kanalen. Verschillende vrijwilligers werden aangebracht door het netwerk van de bewoners of onze medewerkers. Ze kenden iemand die zijn of haar vrije tijd zinvol wou invullen en vroegen of we in Verburght niemand nodig hadden. Enkele van deze kennissen engageren zich intussen al jarenlang voor zeer diverse activiteiten.

Bij feesten en evenementen zorgen we voor een woordje uitleg over vrijwilligerswerk in Verburght, en we geven geïnteresseerden onze vrijwilligersfolder mee met extra informatie. Deze triggert om eens contact met ons op te nemen en te horen of men iets voor onze bewoners kan betekenen.

Uiteraard maken we bij het werven van nieuwe vrijwilligers dankbaar gebruik van de sociale media. De vrijwilligersvacatures die we plaatsen op onze facebookpagina worden snel gedeeld door het netwerk van bewoners en begeleiders. Waardoor we veel mensen bereiken, soms ook mensen uit zeer onverwachte hoek.

Tenslotte laten ook ex-medewerkers en stagiairs zich graag verleiden om nog eens terug te keren naar Verburght om samen met de bewoners te genieten van een uitstapje of een gezellige babbel bij een kop koffie me iets lekkers.


Stagiairs

Stagiairs zijn voor onze werking een grote meerwaarde. Ze zijn letterlijk extra helpende handen, zodat meer dingen mogelijk zijn. Ze kijken met een frisse blik naar onze werking en helpen ons blijvend kritisch na te denken over hoe we werken. Daarom bieden wij graag een leerrijke stage aan stagiairs die opgeleid worden tot:

  • Opvoeder/begeleider
  • Zorgkundige
  • Verpleegkundige
  • Ortho(ped)agoog
  • Logistiek medewerker
  • Kinesitherapeut

De invulling van de stage wordt samen met de stagiair en de school besproken.