Verburght ontvangt haar financiële middelen hoofdzakelijk uit overheidsmiddelen, waarrond de wetgeving recent ook volledig werd gewijzigd en aangepast aan de personen met beperking zelf. Hoe positief die moderne vorm van overheidssteun ook is, toch blijft deze vaak ontoereikend voor het aanschaffen van nodige hulpmiddelen om in een grotere infrastructuur kwalitatieve en aangepaste zorg te bieden. De uitdagingen voor de toekomst blijven groot.

Vzw Verburght heeft daarom echt nood aan bijkomende externe steun, sponsoring en naambekendheid voor het realiseren van haar doel, ook in de toekomst. Om dit te realiseren werden een aantal mogelijkheden uitgewerkt om steun te verlenen.

Vriendenkring Verburght

De ‘Vriendenkring Verburght’ werd opgericht in 2017 om sympathisanten samen te brengen die de bewoners/gebruikers van Verburght en de organisatie een warm hart toedragen.

Leden van de vriendenkring steunen Verburght op regelmatige basis met een minimum van €100 per jaar. Hierdoor worden zij verder en uitgebreider op de hoogte gehouden over het reilen en zeilen in Landegem, de resultaten en de toekomstperspectieven.

Hoe wordt u lid van Vriendenkring Verburght? Met een jaarlijkse bijdrage van €100 of meer.

 • u kan storten op rekening BE87 4421 5007 5194 van vzw Verburght met vermelding ‘gift vriendenkring’
 • u ontvangt een fiscaal attest in het jaar volgend op de storting
 • wij houden u steeds op de hoogte over onze activiteiten via onze nieuwsbrief
 • wij nodigen u uit op onze evenementen
 • u wordt vermeld bij de voorstelling van de vriendenkring in brochures, op de website, …
 • wij schrijven u vrijblijvend opnieuw aan het volgende jaar
 • uw lidmaatschap kan vanzelfsprekend ook anoniem

Legaten / testament

Wil je ons blijven steunen, ook als je er zelf niet meer bent? Vzw Verburght opnemen in je testament kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Het is bovenal een waardevolle manier om te helpen. Dankzij dat belangrijke gebaar kunnen we ook in de toekomst mensen met een beperking blijven helpen.

Interesse? We geven je meer informatie en concrete voorbeelden:
Zo neem je ons op in je testament
Een legaat is een schenking van (on)roerende goederen via een testament. Je kan het geven aan een persoon of aan een instelling die gerechtigd is om legaten te aanvaarden. Goed nieuws: je kan van vzw Verburght je erfgenaam maken. Zo help je ons onze werking verder uitbouwen.

Een testament schrijf je eigenhandig of je laat het schrijven door een notaris. Om verlies of misverstanden te vermijden, leg je je testament best altijd neer bij een notaris. In een testament of levensverzekering moet duidelijk vermeld worden wie je als begunstigde wil opnemen.

Wil je vzw Verburght opnemen in je testament? Je kan dat doen op vier verschillende manieren:
Het bijzonder legaat of het legaat onder algemene titel
Je wil een bepaalde geldsom, een bepaald goed of een gedeelte van je bezittingen nalaten aan vzw Verburght? Dat kan via een bijzonder legaat of een legaat onder algemene titel. Vraag raad aan uw notaris.

Het algemeen legaat
Je wil het grootst beschikbare gedeelte van al je bezittingen nalaten aan vzw Verburght? Dan maak je vzw Verburght tot algemeen legataris of erfgenaam. Je notaris vertelt je er meer over.


Een gift

Verburght ontvangt subsidies, maar de noden, aanpassingen en dromen zijn vaak groter dan wat die subsidies mogelijk maken. Dan moeten we op zoek gaan naar extra middelen voor hulpmiddelen, activiteiten, projecten en infrastructuur.

Indien u een gift wil doen, kan dit op de giftenrekening BE87 4421 5007 5194. Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Hiermee kunt u 45% van uw gift recupereren via belastingvermindering. Regelmatig worden er ook acties georganiseerd om Verburght te steunen.


Benefiet

Bedrijven en particulieren die de kwaliteit van leven van onze cliënten belangrijk vinden kunnen een evenement organiseren waarbij de opbrengst (gedeeltelijk) naar Verburght gaat. Dit draagt niet enkel bij tot de werking van vzw Verburght. Het kan ook een manier zijn om je vrienden gezellig samen te brengen, om als bedrijf maatschappelijk verantwoord te ondernemen en te sensibiliseren of als teambuilding onder de collega’s.


Materiële steun

Heeft u materiaal in goede staat waarvan u denkt dat we er wat mee kunnen doen? Neem contact op met Ulrike Mees (u.mees@verburght.be). Zij zal bekijken of en waar we het kunnen gebruiken. We denken hierbij aan spelmateriaal, keukengerei, decoratie, fietsen,…


Projectsteun

Verschillende projecten, hulpmiddelen, activiteiten,… waarvan sommige noodzakelijk voor een vlotte werking, kunnen niet aangekocht of gerealiseerd worden door gebrek aan financiële middelen. Als bedrijf kan u een project kiezen en ondersteunen en op die manier peterbedrijf worden van Verburght. Wij zorgen – indien gewenst – voor uw publiciteit. Mogelijkheden daaromtrent worden met u besproken.

Er zijn projecten van verschillende grootteorde:

 • bronzen sponsor: projectwaarde < € 5000 (bv. kippenren, dagbestedingsproject, decoratie gemeenschappelijke ruimtes, personeelsactiviteit,…)
 • zilveren sponsor: projectwaarde € 5000 – € 7500 (bv. personentillift ,therapietoestel,meubilair,…)
 • gouden sponsors: projectwaarde > € 7500 (bv. minibus, aangepaste auto voor rolwagen, aanleg toegankelijke tuin, personenoproepsysteem,…)

Mogelijke return:

 • opname van uw logo op onze website, nieuwsbrief, folders, toegangskaarten, affiches, strooibiljetten, nieuwsbrieven, persoonlijke uitnodigingen, advertenties of evenementaankondigingen in weekbladen of kranten,…
 • vermelding in persmap en programmaboekjes, zichtbaarheid van uw logo en naam op eventuele persconferenties
 • plaatsen van vlaggen, spandoeken, reclameborden,… op onze evenementen
 • mogelijkheid tot het plaatsen van een eigen stand op onze evenementen
 • uitnodiging en rondleiding op maat van uw bedrijf voor uw medewerkers,…