Site Landegemdorp

Er wonen zes bewoners met een motorische, verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. De zes bewoners van Landegemdorp staan zelfstandiger in het leven. Ze hebben minder zorg nodig. Begeleiding situeert zich eerder op het vlak van ondersteuning bij financiën en administratie, uitbouwen van een meer zelfstandig leven, zoeken naar geschikte vrijetijdsbesteding,…

Ze beschikken eveneens over een eigen studio. Er is ook een gemeenschappelijke leefruimte en keuken, waar ze samen het avondmaal gebruiken. Deze bewoners gaan overdag werken; hetzij in een beschutte werkplaats, hetzij als vrijwilliger in Site Dennendreef.

’s Avonds en in het weekend heeft elk z’n eigen vrijetijdsactiviteiten (toneel in Landegem, sport, volksdansen, schilderen, …). Tweewekelijks kunnen ze samen een activiteit ondernemen; ze beslissen in overleg met de begeleidster wat die inhoudt.