Verburght vzw werkt op verschillende vlakken met verschillende diensten en voorzieningen samen. Via samenwerking kunnen we aan onze bewoners niet alleen een uitgebreid aanbod aan activiteiten bieden, maar ook goede zorg garanderen.


Ten Dries

Eerst en vooral werken we op verschillende vlakken samen met onze overburen van MFC en BuSO Ten Dries. De E-hockeyploeg de joysticks is hier een mooi voorbeeld van. De spelers zijn zowel leerlingen van het BuSO als bewoners van Verburght. Samen beleven ze veel plezier aan hun sport, ze leren elkaar beter kennen en verruimen zo hun wereld. Ook voor andere activiteiten bundelen we graag de krachten.


GOMM

Verburght vzw maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband GOMM. Samen met DVC De Triangel en vzw Humival organiseren we activiteiten, denken we na over nieuwe projecten en hebben we een gezamenlijke zorglijn voor mensen met een beperking in het Meetjesland. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website www.gomm.be.

logo gomm


Reguliere diensten

We vinden het belangrijk dat onze bewoners een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving. Waar het kan, werken we dan ook samen met reguliere diensten zoals thuiszorg, thuisverpleegkundigen, externe kinesisten en logopedisten en de manège. De gezamenlijke expertise van onze eigen medewerkers en van de externe diensten zorgt ervoor dat we goede zorg kunnen bieden aan onze bewoners.