Privacy statement Verburght vzw

VERBURGHT VZW, gevestigd aan DENNENDREEF 53 9850 DEINZE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.verburght.be of info@verburght.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

VERBURGHT VZW verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze DPO: y.demeyer@verburght.be, dan verwijderen wij deze informatie. Daarnaast verzamelen we geen bijzondere en/of gevoelige gegevens via onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VERBURGHT VZW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • zodat je contact met ons kan opnemen via e-mail
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming

VERBURGHT VZW maakt geen gebruik geautomatiseerde verwerkingen en neemt ook geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A. VERBURGHT VZW) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VERBURGHT VZW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en Voornaam: 1 jaar: om je makkelijk opnieuw te kunnen contacteren
 • Email: 1 jaar: om je makkelijk opnieuw te kunnen contacteren
 • Adres: 1 jaar: om je eventueel per post folders/ documenten te bezorgen

Delen van persoonsgegevens met derden

VERBURGHT VZW verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VERBURGHT VZW gebruikt alleen technische en functionele cookies alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Technische cookies

Deze cookies verbeteren de werking van onze website. Ze staan ons toe om jou bij een volgend bezoek te herkennen en bijv. te onthouden welke vragen reeds ingevuld waren, welke taal je gekozen had, enz.

Analytische cookies

Deze cookies analyseren je gedrag op de website. Dit geeft ons meer inzicht in de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie van onze website.

Onze cookies vervallen in principe na maximaal 6 maanden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je kan zelf via je browserinstellingen beheren welke cookies je wil aanvaarden. Indien je alle cookies beheert bestaat de kans dat bepaalde delen van onze website minder goed of niet werken.

Hoe je browser in te stellen vind je hier:

 • Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Safari:

https://support.apple.com/nl-nl/HT204098

 • Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

 • Opera:

https://help.opera.com/en/?s=cookies&product=latest

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A. VERBURGHT VZW  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar y.demeyer@verburght.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. A. VERBURGHT VZW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevens Beschermings Autoriteit van België

VERBURGHT VZW neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratieve diensten of met y.demeyer@verburght.be