Vzw Verburght biedt ondersteuning aan volwassenen met een motorische of meervoudige beperking bij verschillende aspecten van wonen, dagbesteding, zelfredzaamheid, communicatie, relaties,… Hierbij vertrekken we vanuit de wensen, noden en talenten van onze bewoners. De voorziening bevindt zich in het groene hart van Landegem.

Site Dennendreef

  • verblijf volwassenen met een ernstige motorische of meervoudige beperking
  • dagbestedingsaanbod in de Dennendreef staat open voor externen
  • logeerkamer: voor volwassenen met een motorische beperking die tijdelijk bij ons willen verblijven

Ontdek meer over de site Dennendreef!

 

Site Landegemdorp

  • verblijf volwassenen met een motorische, verstandelijke beperking en/of autisme

Ontdek meer over de site Landegemdorp!

 

Dienst Ambulante en mobiele ondersteuning

  • ondersteuning aan huis bij cliënten met een motorische en/of verstandelijke beperking
  • in Nevele en omstreken

Ontdek meer over de dienst Ambulante en mobiele ondersteuning!

 

We bieden ondersteuning als vergunde zorgaanbieder:

  • aan volwassenen met een PersoonsVolgend Budget (PVB)
  • aan volwassenen met een (vermoeden van) beperking via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)